Pages Navigation Menu

Kuća hrane, vina i umjetnosti

Dobro došli u Paradiso

Paradiso se nalazi u središtu starog grada Raba, uz samu gradsku ložu podignutu u 15. st. Sama lokacija je obnovljena romanička palača iz 12. st koja kao da priziva duh davno minulih vremena, a danas u sebi sadrži restoran, vinoteku i umjetničku galeriju. Paradiso također nudi nekoliko soba za boravak turista. Svi ti sadržaji i aktivnosti pokazuju kako se novom energijom mogu prožeti i povezati prošlost i sadašnjost, kako se može oživjeti jedan povijesni prostor u kojemu stvaralačke silnice žive već stotinama godina.